Kraniosakrální biodynamika

Kraniosakrální biodynamika - je neinvazivní terapeutická metoda která pomáhá klientovi nalézt tělesnou i duševní rovnováhu a nastartovat síly vedoucí k obnovení zdraví. Zdraví je stav tělesné, psychické a sociální pohody (definice zdraví podle světové zdravotnické organizace WHO).Tato metoda dodržuje holistický přístup, to v praxi znamená, že se snaží o náhled a řešení potíží klienta jako celku.

   Její bližší popis a historii jejího vzniku naleznete na stránkách České asociace terapeutů kraniosakrální biodynamiky jejíž jsem členem.
ČATKSB_logo_modré_kruhové_1201

   Používám tuto metodou více jak 12 let a za tu dobu jsem pracovala s mnoha klienty. Vzhledem k jejich potřebám a nutnosti komplexního přístupu jsem tuto metodu kombinovala s jinými terapeutickými metodami. (rodinné konstalace, touch spin, bachovy květové esence, Zapper) Mnohokrát se mi potvrdilo, že o zdraví je nutné preventivně a pravidelně pečovat, podporovat ho a návrat k němu často znamená změnit přístup ke svému tělu, své návyky a životní styl. Jedná se často o dlouhodobý proces a já jsem připravena Vám s ním pomoci.